Červen 2010

Zdanění náhrad

28. června 2010 v 6:11
Politici si chtějí sami od sebe zdanit náhrady? Pakliže zvedne ruku většina, pak tomu lze věřit. Netvrdím, že to není správné, ale správnější by bylo, kdyby si vůbec náhrady nevypláceli. Vám snad ostatní daňoví poplatníci hradí cestu do zaměstnání? Přispívají Vám sousedi na placení nájemného? Myslím, že tomu tak není.

Śéf parlamentu

28. června 2010 v 6:10
Koho zvolit za předsedu dolní komory Parlamentu? Hrajeme-li si v Česku na demokracii, pak bych předpokládal, že o tom bude hlasovat sněmovna. Měl jsem za to, že budou předneseny návrhy na obsazení funkce předsedy z řad poslanců. Patrně jsem naivní. Dost možná zde máme nějakou omezenou formu demokracie, kdy si každý krok musí politici v zákulisí naplánovat. Na vině bude patrně systém, kdy se poslanec nezodpovídá voličům, ale jednotlivým politickým stranám a hnutím.
Ono se pak ve sněmovně hlasuje, ale všichni víme.

Školné

28. června 2010 v 6:09
Ještě se vrátíme ke školnému. Budeme-li uvažovat, že na škole je průměrně tisíc studentů, znamená to, že za jeden semestr by škola získala deset miliónů korun. Při bakalářském studiu je to šedesát miliónů. Úvaha pokračuje dál. Existuje-li 20 podobných škol, jedná se o částku miliardu dvě stě miliónů korun. Chcete mi namluvit, že tyto peníze školy nebudou chtít hned?
Odložíme-li školné, znamená to, že školy dostanou své peníze až někdy v budoucnu a to jen v případě, že jejich absolventi budou mít minimálně průměrnou mzdu. V současné spekulativně vytvořené ekonomické krizi mají i vysokoškolsky vzdělaní lidé problém sehnat zaměstnání. Budu-li souhlasit s tím, že polovina absolventů bude mít na pracovním trhu úspěch, pořád školy budou evidovat dluh ve výši šest set miliónů korun. Pravděpodobně budou na úhradu školného využity tzv.studenstké půjčky od bank. Chcete mi namluvit, že tyto peníze nebudou banky chtít hned? Že jim peníze nebudou chybět třeba patnáct let?
Asi bych se přiklonil k variantě, kdy polovinu školného bude student povinen hradit sám už během studia. Jestliže je všemi politiky hovořeno o tom, že se jedná o investici do vzdělání, tak by si student měl sám věřit, že investuje do své budoucnosti. Také bych studoval, kdyby to za mě daňový poplatník platil.

Vysokoškolská otázka

18. června 2010 v 6:07
Placení vysokoškolského studia možná nebude až tak zlý nápad. Chybným se mi jeví však jeho odklad a navíc umocněný poznámkou, že bude hrazeno pokud dlužník bude mít průměrnou mzdu.
Ano, vzdělání je důležité, ale požadují-li zaměstnavatelé praxi, bylo by možná jednodušší studovat při zaměstnání a třeba by nadaného studenta a zaměstnance v jedné osobě "založil" zaměstnavatel. Nebo dluh vzniklý nesplácením školného zase zaplatí daňoví poplatníci?

Já bych dokonce zpřísnil podmínky studia. Omezil bych jeho délku. Umožnil bych maximálně jeden rok odkladu z vůle studenta a maximálně dva roky ze závažných zdravotních důvodů.
Dalším motivujícím prvkem lepšího studia by bylo hrazení náhradních zkoušek. První za 1.000,- Kč a druhá za 5.000,- Kč. Buď na to student má nebo nevidím smysl v tom, aby dále studoval. Nebo mi chcete řici, že vzdělání školy dávají i lajdákům proto, aby neklesl jejich kredit? Je-li tomu tak, tak (kacířská myšlenka) to by snad lepší, kdyby se tituly prodávaly rovnou ne?