Prosinec 2010

Mějte hezký rok 2011

31. prosince 2010 v 10:40
Zase mám na čele o vrásku více. Reklamní agentura vyjednala doktorům odchody, koaliční vláda přežívá, opozice je se vším nespokojená, komunisty stále nikdo nezakázal.
Doufám, že už konečně někdo z novinářů zreviduje předvolební sliby.
Doufám, že některý z ekonomů provede nezávislou analýzu výhledu české ekonomiky.
Doufám, že Vy, moji stálí i občasní čtenáři, budete příští rok zdraví a úspěšní.
Mějte hezký rok 2011.

Zimní pneumatiky

8. prosince 2010 v 7:06
Nezajímají mne žádné lobistické skupiny. Zimní pneumatiky povinně pro všechny. Pakliže bude mít někdo letní pneumatiky a nebude tedy schopen dostatečně ovládat svoje vozidlo, měly by pojišťovny výrazně krátit pojistné plnění. Argument, že jedu dvakrát za zimu na nákup, je možná pravdivý, ale v tom
případě může zvolit jiný druh dopravy nebo povinně dbát na bezpečnost svoji a ostatních účastníků silničního provozu.

Mýtné a silniční daň

8. prosince 2010 v 7:05
Jakmile bude zákonem stanovena cena přepravy kamionů po železnici, zdraží se zároveň mýtné na dálnicích a rychlostních silnicích o 50% pro automobily těžší než 6 tun.
Poplatek pro osobní automobily se bude skládat ze dvou částí a řidiči tak na svém voze budou mít vylepeny dvě známky. První známka bude stát 100,- Kč na jeden kalendářní rok a bude jí povinně opatřen každý osobní automobil (mohla by se vydávat při uzavření pojistky za odpovědnost za škody). Prostředky získané prodejem této známky budou náležet obci, kde je vůz registrován a budou použity na údržbu komunikací a chodníků. Zároveň ovšem dojde ke snížení právě o oněch 100,- za platbu silniční daně u podnikatelů a firem. 1.400,- Kč pak zaplatí řidiči za druhou, dnes již užívanou dálniční známku.

Kamiony do vlaku

8. prosince 2010 v 7:04
Nedávná kalamita v Praze nám ukázala, jak je nesmyslné nechat nekontrolovaně kamiony projíždět Česko. Jestliže se přepravuje zboží například z Ostravy do Plzně a chce-li k tomu vypravující firma použít nákladní vůz nad 6 tun, může, ale ten bude naložen na vlak a teprve až v Plzni z něj bude vyložen. Poté bude moci zboží dovézt po silnici adresátovi. A to nehovořím o kamionech, které jedou z Polska do Německa či z Rumunska do Nizozemí.
Cena bude stanovena stejná, jako je stávající sazba mýtného. Získáme tím nejen ekologičtější způsob přepravy, ale zároveň tolik nezatížíme silniční síť a nebude potřeba vyčlenit tolik financí ze státního rozpočtu na opravy.