Květen 2011

Česká politika na "půl"

23. května 2011 v 6:25
Politika je umění kompromisu. Je to také umění komunikuje. Své zde hraje také taktika a načasování. A jak to vypadá v Česku?
Politika rozhodně není uměním, protože se na ní nedá koukat, o poslouchání ani nemluvě. Komunikace mezi jednotlivými stoupenci politických názorů probíhá spíše prostřednictvím médií.
Je smutné, že své názory si účastníci jednání neumí říci při osobních jednáních jednáních. Když už to neumí osobně, měli by mlčet. Možná je to chyba i ve vlastní stranické základně, která do čela "svých" stran "pouští" "nevyzrálé" politiky.
Jediné s čím se setkáváme je kompromis. Diskutabilním je ale jeho výsledek. Pochybuji, že z něj profitují voliči, spíše politici samotní.

Rozšiřujme se a zadlužme se

13. května 2011 v 6:12
Takto by mohla Evropská unie lákat nové členy. Doufám, že čeští ekonomové patří k těm "chytřejším" a nebudou chtít, aby Česká republika přijala euro.
Myslím, že není potřeba připomínat, že si jednotlivé členské země mezi sebou lžou a že by naši občané museli platit prohýřený život za někoho jiného. Já jsem hlasoval proti vstupu do Unie a jsem tomu rád. Teď se ukazuje, že jsem měl pravdu. Vyslovím jednu domněnku. Nedostal někdo provizi za to, že zařídil, aby Česko vstoupilo do Unie?
Česko by nemělo přijmout euro, protože zájmem českých státníků a zákonodárců by mělo být zajištění zvyšování životní úrovně Čechů a nikoli Řeků nebo Portugalců. A věřte mi, že osobně proti nim nic nemám.

Kdo má platit za odpad?

13. května 2011 v 6:10
Rada koaličních "starších" přišla s nápadem, že by občané, tedy daňoví poplatníci a v neposlední řadě voliči, platili za svoz komunálního odpadu o 100% více. Tomu říkám nápad. To by pak po nás stát mohl chtít dvojnásobnou daň.
Jestliže navrhovatelé hovoří o tom, že obcím se v souvislosti se svozem odpadu zvyšují náklady, zajímalo by mne, kdo a kam ten odpad odváží? Pakliže je to na obecní skládku, řekl bych, že o tak razantní zvýšení se jednat nemůže. Odváží-li odpad podnikatelský subjekt, má obec povinnost vypsat výběrové řízení na svoz odpadu a vybrat toho nejvýhodnějšího.
Ono to totiž dopadne zcela jinak. Voliči nebudou platit neustále víc a víc za odvoz odpadu, ale na okrajích cest, polí a lesů vyrostou černé skládky. Místo národních parků budeme národní skládky.

Odborářské elegie

13. května 2011 v 6:09
Odbory si stěžují, že s nimi nikdo neprobírá navrhované změny. Rozumím jim. Také rozumím druhé straně, která s nimi asi tedy příliš nediskutuje. Pro mě odbory také nejsou důvěryhodným partnerem. Máte snad pocit, že by odboráři skutečně byli tak jednotní?
Já odborář nejsem, takže nevím jaké "výhody" z takovéhoto členství plynou. Napadá mne, že jsou zde pouze proto, aby zaměstnavatelům "komplikovali" podnikání a členům rozdávali vánoční kolekce a přispěli na dovolenou. Když se nad tím člověk zamyslí, tak si odborář v pravidelných měsíčních příspěvcích tu kolekci zaplatí sám a dost možná, že i tu dovolenou.

Lež má koaliční nohy

13. května 2011 v 6:08
S příchodem "pravice" k moci se všeobecně očekávalo, že dojde ke snižování nákladů ve veřejném sektoru, ve státní správě a samosprávě. Bohužel nemám ten pocit. Místo toho se hledají rezervy ve výdajích, které směřují k voličům. Boj s korupcí se také nějak nepovedl. "Noví" mocní se nechtějí zbavit starých "kontaktů" a tak jedno politické uskupení hledá "něco" na stranu druhou a ještě k tomu koaliční. To pak přemýšlím, proč jsou v jedné koalici, když si vzájemně nevěří. Možná tedy kvůli zajímavě placeným místům.

Paragrafový „maglajz“

13. května 2011 v 6:07
Také jste se pozastavili nad tím, jak moc je složitý systém zákonů v Česku? Já nespočetněkrát. Jen doufám, že následující vydání zákonů bude přehlednější.
Je snad záměrem, aby se v nich občan nevyznal? Domnívám se, že by nemělo být problematické napsat zákon tak, aby jeho čtenář nebyl odkazován na osm dalších zákonů a pozdějších předpisů. Myslím si, že by se dal připravit nový Trestní zákon, Občanský zákoník a jiné zákony tak, aby v jednom dni Parlament zrušil staré a schválil nové. Tedy, když se chce, tak to lze.

Zákoníkův slovník naučný

13. května 2011 v 6:06
To, že dochází ke změně Občanského zákoníku, je určitě posun k současnosti. Nestudoval jsem všech 3046 paragrafů, ale pořád se ptám, proč je jich tolik? Řeší se zde snad 3046 vzorových případů ze života?
Má to samozřejmě jedno velké plus, nastudování a následná aplikace dá práci mnoha soudcům a právníkům.

V Česku chybí kontrola!

3. května 2011 v 7:21
Ať se nám to líbí nebo ne, v Česku chybí dostatečné kontrolní mechanismy. Nerad bych se "rouhal", ale možná se jedná i o záměr. Posledním příkladem mohou být ony "zelené" dotace.
Dvacet let je zde sice demokracie, ale rozhodně zde není dostatečná odpovědnost. Patrně nejsem sám, kdo si všiml toho, že všechna témata se začínají čím dál tím více politizovat. Z obsahu se vytrácí věcnost.
Napadla mne myšlenka, že když naše země má historicky oblíbené "osmičky" na konci letopočtu, mohli bychom se v roce 2018 dočkat opět nějaké změny.