Červenec 2011

Soudcovská rada starších

21. července 2011 v 7:20
Patrně oprávněně se soudcům nelíbí, že do jejich "práce" zasahují politici. Mimo jiné i proto si tedy chtějí zřídit "Radu starších". Nemám nic proti, kromě - za A) nevidím jediného důvodu, proč by její fungování měl platit daňový poplatník. Jestliže zřízení požadují sami soudci, měli by si sami zajistit její financování. Mohli by třeba skládat jakési kauce a roční příspěvky. V případě, že soudce při výkonu svého povolání pochybí, lze pokuty čerpat právě z této kauce. Za B) jak bude mít občan zaručeno, že soudci budou při případném prohřešku vůči svým členům objektivní?
Jako vždycky o tom rozhodne někdo jiný, než občan, ale nemyslím si, že v této době, kdy naše i okolní země "šetří", bychom měli vynakládat další finanční prostředky ze státního rozpočtu.
(I když vlastně by to šlo - snížila by se výše mezd soudců a takto ušetřené prostředky by mohly posloužit k zajištění chodu soudcovské rady.)

Strach má stetoskop

20. července 2011 v 6:44
Dlouho jsem přemýšlel, kde je problém ve stanovení nebo nestanovení standardů a nadstandardů. A už jsem na to přišel.
Domnívám se, že není důvodu se obávat zhoršení kvality poskytované péče, kterou všichni známe z ambulancí nebo porodnic. Lze polemizovat, zda má být standard stanoven zákonem nebo vyhláškou. (Osobně se přikláním k zákonu.) Problém je hlavně v tom, že doktoři si vynutili na celé společnosti zvýšení platů a při standardech by už nemohli "švindlovat" ve vykazování zákroků pro zdravotní pojišťovny a tím by si vlastně "vydělali" méně.
Možná by se nám všem vyplatilo, kdyby vznikla Národní zdravotní banka (vymiňuji si nárok na odměnu za nápad), kam by byly adresovány všechny platby zdravotního pojištění a kam by byly adresovány všechny požadavky na proplacení péče a zákroků. Následně by byly finanční prostředky a požadavky předávány příslušným zdravotním pojišťovnám. Ty se pak budou moci věnovat tvorbě zdravotních plánů a aktivnější kontrole lékařů a lékařských zařízení.