Srpen 2011

Mohou za občanské nepokoje obce nebo stát?

25. srpna 2011 v 9:40
Domnívám se, že nastal čas přehodnotit smysl a fungování městské policie. Nemyslím si, že její smyslem je vybírání blokových pokut za překročení rychlosti o 3 km/h. Rozumím tomu, že si tím obec "přilepšuje" do rozpočtu, ale jestliže občan platí daně, očeká od státu a města výkon služby. Ochrana jeho majetku a zdraví je jednou z těch základních.
Příslušnící městské policie by měli chodit po ulicích celých 24 hodin. Musí být vidět nejen z důvodu prevence, ale i z důvodu možnosti, aby si občan sám mohl říci o pomoc. Že při celodenní chůzi bolí nohy je jasné, (Prodavačky by mohli vyprávět.) proto je také jednou z podmínek přijetí k policii fyzická zdatnost. Řada obcí má oficiální i neoficiální příjmy z takzvané regulace hazardu, tzn. že má zdroje na zajištění bezpečnosti. Nebo si myslíte, že u městské policie "slouží" jen kohosi známí?
Policie ČR nemá sloužit jako náhrada neznalosti místních poměrů, ale má doplňovat místní policii. Samozřejmě v případě potřeby musí zakročit. Daňový poplatník z jihu Čech nemůže přeci za problémy severočeské obce, proč by za ně měl platit? Ano, podobné nepokoje se mohou ve kterémkoli městě. Proto by se policie na všech stupních měla začít vážně zajímat o příčiny a ve spolupráci s obcemi a státem je řešit.
Jednou z příčin může být i mrhání sociálními dávkami a nekoncepční podpora politiky zaměstnanosti v jednotlivých regionech.

"Obézní" kamiony musí platit

9. srpna 2011 v 8:15
Je na čase, aby Ministerstvo dopravy začalo bojovat s "obézními" kamiony. V době, kdy se ve státním rozpočtu "hledají" volné zdroje, je možno přijít alespoň k části z nich zcela legálním způsobem. Přísnější a do konce dotaženou kontrolou přetížených kamionů.
Snaha ŘSD o zvýšení počtu mobilních vah je sice vítána, ale není dostatečná.
Od příštího roku by měl platit zákon, kdy za každých 10kg nadváhy zaplatí řidič 1.000,- Kč v blokovém řízení. Pakliže řidič toto odmítne, nebude mu dovoleno pokračovat v jízdě a dopravce bude povinen přistavit druhý vůz na který bude část nákladu přeložena tak, aby vahá nákladu odpovídala předpisům. Dopravce mimo to ve správním řízení uhradí za každé zjistěné a zdokumentované porušení zákona 50.000,- Kč.
U zahraničních řidičů a dopravců bude postupováno obdobně s tím rozdílem, že by mělo dojít až k zákazu pobytu v ČR nebo zákazu podnikání na území ČR.