Září 2011

Love Me (eko)Tender

13. září 2011 v 18:21
Rozumím tomu, že ekologická zátěž není žádoucí. Nerozumím tomu, proč stát před výběrovým řízením říká, kolik by za likvidaci odpadu mohl zaplatit? Nebylo by snad lepší, kdyby odhad ceny ponechal na "soutěžících"? Možná bychom zjistili, že bude stačit 23 miliard.
Ale kdo ví, třeba jsou úředníci, kteří nenesou žádnou hmotnou zodpovědnost, chytřejší.