Září 2012

Rodný list alkoholu

30. září 2012 v 14:09
Je jistě dobré, že stát se konečně pomalu začíná zabývat problematikou černé, šedé nebo bůhví jak barevné ekonomiky. Jenom nevím, zda "rodný list" alkoholu pomůže. Bude tento doklad určen pouze pro kontrolory nebo bude k dispozici i samotnému konzumentovi? Dostane jej při placení na pokladně? Znamená to, že když bude láhev dopita, vystaví konzument "úmrtní list", aby bylo jasné, že alkohol z tého láhve byl již vypit?
Mohl by někdo občanům vysvětlit proč se alkohol prodává z barelů? Bývají tyto barely označeny kolky? Jestliže je pod takovýmto povolením někdo podepsán, měl by nést odpovědnost. Kdo zaplatí škody? Daňoví poplatníci? Ti ale nikomu svolení k takovému způsobu obchodování nedali. Občané si ze "svých" daní (stát žádné daně nemá - je pouze jejich správcem) platí policii a různé kontrolní mechanismy, aby je ochránily.
Znamená to, že by bylo možné snížit daňovou zátěž, když občany stejně nikdo nechrání? Určitě by se ušetřilo. Každopádně se domnívám, že některá ministerstva jsou zbytečná ujiž dnes.

Státní abstinence

20. září 2012 v 16:45
Kdyby nikdo neumřel, tak by nikdo problematiku "falešného" alkoholu neřešil.
Je smutné, že kontrolní mechanismus, kterým stát (správce peněz, které do něj všichni každý měsíc vkládáme s očekáváním, že se bude chovat jako dobrý a logicky uvažující hospodář) disponuje dostatečně nefunguje.
Navrhuji, aby v Česku byly pouze dva kontrolní orgány. Jedním bude Nejvyšší kontrolní úřad a druhým Česká obchodní inspekce. Součástí inspekce pak budou i složky, které kontrolují kvalitu potravin, výrobních postupů, dodržování hygienických a výrobních norem apod. Tyto dvě instuce budou jako jediné kontrolovat a optimalizovat obchodní procesy z hlediska bezpečnosti a zdraví spotřebitelů a účelovosti nakládání s veřejnými financemi.
Celní správa ve spolupráci s Finančně analytickým útvarem budou kontrolovat a monitorovat veškeré daňové a finanční transakce spojené s veškerou obchodní činností fyzických osob a právnických osob, které podnikají na základě živnostenského oprávnění.
(Dokonce bych tím snížil i přebujelý manažérský aparát.)

Nastartováno rušení politických stran

20. září 2012 v 16:34
V momentě, kdy nejspíše omylem zákonodárci schválí možnost přímé volby poslanců, přestanou mít politické strany smysl. Myslíte si, že se to povede? Jak by potom fungoval lobbing?

Daňové prázdniny

20. září 2012 v 16:32
Dost možná, že podle některých ekonomických teorií je zvýšení daní cestou, jak zvýšit příjem státní pokladny. Já si ale myslím, že spíše to povede k tomu, že daňoví poplatníci budou daleko více šetřit. To povede k tomu, že se bude méně utrácet, méně vyrábět a tudíž rušit více pracovních míst a stát bude muset vynakládat více prostředků na podporu v nezaměstnanosti.

Omluva za pauzu

20. září 2012 v 16:29
Promiňte, občas zapomenu myšlenky zapisovat.